Fysioterapeuter

Kliniken har legitimerade fysioterapeuter och alla har mångårig erfarenhet av rehabilitering av ryggpatienter.

Vi anser att vår viktigaste roll är att kunna få till ett gott möte, förstå patienten i sin helhet samt att kunna motivera och stärka patienten i att ta eget ansvar i sin rehabilitering på vägen mot ett liv utan eller med mindre smärta.

Vanligtvis träffar patienten en fysioterapeut i ett första led inför ställningstagande till kirurgi, där bedömningen om behovet av kirurgisk kontakt är aktuell eller om behandlingen skall inriktas mer konservativt.  Konservativ behandling kan innebära olika former av träning och behandling.

Fysioterapeuterna har även ett nära samarbete med övriga yrkeskategorier på vårdavdelningen och träffar patienterna både inför och oftast efter en operation, där målet är att göra patienten trygg inför hemgång genom samtal och genomgång av träningsprogram inför den postoperativa rehabiliteringen. Fysioterapeuterna välkomnar även patienterna att höra av sig vid behov per telefon efter hemgång.

Efter en operation på RKS erbjuds återbesök för patienter i Stockholms och Sörmlands län, vid behov även återbesök för patienter i andra län om det önskas.

För patienter som inte är i behov av kirurgi finns möjligheten att komma till fysioterapeut på RKS till privat taxa för ex genomgång av träning och ev. behandling.

Vårt viktigaste mål är att ge dig som patient egna verktyg som kan ge varaktiga resultat!

Uppdaterad 18 mars, 2014