• Foto: Mikael Wallerstedt
  • Foto: Mikael Wallerstedt

Röntgen

På kliniken utförs endast slätröntgenundersökningar.

För att kunna utföra en fullständig bedömning av ditt fall krävs det en s.k. vanlig slätröntgen oavsett vilket år den är utförd samt även en magnetkameraundersökning som är högst 1 år gammal. Kontakta din behandlande läkare angående detta. En sådan undersökning kan, om du har en giltig remiss ordnas av Ryggkirurgiska kliniken. Röntgenundersökning kan även ordnas privat.  

Innan beslut om mottagningsbesök och inför en eventuell operation granskar våra läkare patientens tidigare röntgenundersökningar.

Har du frågor rörande röntgenundersökningar går det bra att skicka en E-post till oss.

Uppdaterad 18 mars, 2014