• Foto: Mikael Wallerstedt
  • Foto: Mikael Wallerstedt

Röntgen

På kliniken utförs endast slätröntgenundersökningar.

För att kunna utföra en fullständig bedömning av ditt fall krävs det en magnetkameraundersökning som är högst 1 år gammal. Kontakta din behandlande läkare angående detta. En sådan undersökning kan även ordnas privat av Ryggkirurgiska kliniken.  

Uppdaterad 18 mars, 2014