Operationssamordnare

Vi ansvarar för och samordnar all bokning, såväl öppen- som slutenvård. Vi är legitimerade sjuksköterskor med lång erfarenhet av ryggkirurgisk verksamhet. Du kan kontakta oss om du har frågor gällande planerade läkarbesök, utredningar och operationer.

Vi svarar även på frågor gällande hälsodeklarationer och väntetider. Du kan också vända dig till oss med frågor angående betalningsåtaganden och remisser från landsting eller andra typer av finansiering.

Uppdaterad 12 februari, 2014