Operation

Vi som arbetar på operationsavdelningen är enbart legitimerade operationssjuksköterskor med adekvat vidareutbildning. De flesta av oss har långvarig erfarenhet av de patientgrupper och de diagnoser som förekommer vid kliniken.

Vi delar på allt arbete och ansvar tillsammans med våra undersköterskor och vi har ett gemensamt ansvar att allt sköts på ett professionellt sätt. Vår huvudsakliga uppgift är att ansvara för den preoperativa vården tillsammans med anestesisjuksköterskan samt att instrumentera och bistå kirurgerna under det kirurgiska ingreppet.

Ansvarsfördelningen är klart specificerad för varje medarbetare och alla arbetsuppgifter är väl dokumenterade och kvalitetssäkrade.

Den ordinarie bemanningen är förlagd till dagtid då de flesta operationerna utförs. All övrig tid är täckt av ett beredskapslag vilket innefattar en operationssjuksköterska och en anestesisjuksköterska.

Uppdaterad 18 mars, 2014