Vårdavdelning

Klinikens mål är att ge högt kvalificerad vård och vi anser omvårdande vara lika viktigt som den kirurgiska insatsen, en omvårdnad utifrån varje patients specifika behov.

Organisationen på vårdavdelningen bygger på en idé vars syfte är att skapa förutsättning och möjliggöra kontinuitet, trygghet och helhetsansvar i sjuksköterskans omvårdnadsarbete. Vi arbetar enligt Primary nursing modellen vilket innebär att sjuksköterskor i mindre team har det totala omvårdnadsansvaret för patienten. I omvårdnaden arbetar enbart legitimerade sjuksköterskor.

Ankomstdagen träffar du sjuksköterska, fysioterapeut, anestesipersonal samt din läkare. Du får berätta om din nuvarande situation och får information om din kommande vårdtid. Dagen fortsätter med förberedelser inför din operation. Efter operationen ligger du på uppvakningssal för övervakning, hur länge beror på ingreppet och hur du mår. Målet är att komma upp ur sängen så fort som möjligt med hjälp av personalen. Om du är aktiv dagarna efter operationen återhämtar du dig bättre.

Du kommer få regelbunden smärtlindring under vårdtiden som är individuellt anpassad efter dig. Förbandet över såret är plastat och tål vatten, vilket gör att det går bra att duscha. Borttagning av eventuella stygn sker på din vårdcentral 10-12 dagar efter operationen. Vårdtid varierar beroende på diagnos.

Uppdaterad 18 mars, 2014