Anestesi

Vi som arbetar inom anestesin är enbart legitimerade sjuksköterskor med påbyggnad inom anestesi och intensivvård. Flertalet av oss har långvarig erfarenhet av de patientgrupper och de diagnoser som förekommer vid kliniken.

Vi bedriver preoperativt omvårdnadsarbete, där vi personligen träffar patienten före operationen. Vi informerar oss om patienten genom att ta del av journalhandlingar och aktuella undersökningsresultat. Vi önskar att du som patient ska känna dig i centrum och på ett naturligt sätt få framföra dina behov och funderingar inför operationen.

Den anestesisjuksköterska, som ska vara med och söva kommer att sitta ner och samtala och informera om förberedelser och rutiner inför narkosen. Samtalet brukar vara 15-30 min.

Vi vill att du gärna frågar om saker som du undrat över eller oroat dig för.

Vi vet att samtal och information före narkos och operation skapar trygghet för dig som patient. Vårt samtal kommer att dokumenteras på ett formulär som läggs till journalen.

Uppdaterad 18 mars, 2014