Väntetider

Varje patient prioriteras efter den medicinska bedömningen så väntetiden till både mottagningsbesök och operation kan variera.

Kallelse till utredning/operation skickas i regel ut 2-4 veckor i förväg, men observera att tiden du får kan komma att tidigareläggas.

Vi är tacksamma om du snarast meddelar eventuella förhinder så att vi kan undvika att boka en tid som inte passar dig. Meddela oss gärna om du har möjlighet att stå på vår återbudslista och därmed komma med kort varsel.

Om du lämnar återbud till en redan planerad tid blir du placerad sist på vår väntelista. Detta för att undvika att andra patienter får vänta längre än nödvändigt.

Uppdaterad 31 januari, 2014