Synpunkter på vården

Vänd dig i första hand till områdeschefen på den enhet hos oss som du har synpunkter på. Telefon 0152-263 00

Patientnämnden

Du som har betalningsåtagande från ditt landsting kan även vända dig till Patientnämnden.

Patientnämnden är en fristående opartisk instans som hjälper till vid problem i kontakten mellan patient och vårdgivare.

Patientförsäkringen LÖF

Om du skadas när du vårdats kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. Gäller det vård som bekostats av landstinget kontaktar du Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, telelefon 08-551 010 00.

Gäller det vård som inte bekostas av landstinget kontaktar du informationschef Ann Mörk på telefon 0152-263 02.

Inspektionen för vård och omsorg

Du har också möjlighet att vända dig direkt till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Uppdaterad 18 mars, 2014