Vision och mål

Ryggkirurgiska kliniken i Strängnäs är ett dotterbolag inom Praktikertjänst AB.

Ryggkirurgiska kliniken ska driva och utveckla verksamheten på ett sådant sätt

  • att patienter samt deras anhöriga rekommenderar oss till andra 
  • att vi till fullo uppfyller våra uppdragsgivares förväntningar 
  • att medarbetare trivs och uppskattar Ryggkirurgiska kliniken som arbetsgivare 

Vision
Kliniken ska skapa ett kompetenscentrum för ryggsjukdomar och verka inom hela det ryggkirurgiska området.

Affärsidé
Kliniken ska bedriva rygg- och nervkirurgisk verksamhet med hjälp av modern teknik och bedriva forskning och utveckling inom det ryggkirurgiska området.

Mål verksamhet
Kliniken ska hålla högsta kvalitet i diagnostik, omvårdnad och rehabilitering samt sträva efter att ha korta väntetider genom hög flexibilitet. Kliniken ska vara erkänd av samtliga sjukvårdshuvudmän inom Sverige.

Mål personal
Kliniken ska vara en attraktiv arbetsgivare i alla avseenden.

Mål kvalitetsarbete
Kvalitetsarbetet ska bedrivas i enlighet med Praktikertjänsts kvalitetsunderlag och omfatta samtliga personalgrupper inom kliniken.

 

 

Uppdaterad 18 mars, 2014