Kvalitetsäkring

Syftet med vår kvalitetssatsning är att åstadkomma kvalitetsförbättringar som gynnar både patienter och verksamhet.

Kvalitetsarbetet innebär att samtlig personal på kliniken regelbundet arbetar med dessa frågor i syfte att förbättra och utveckla klinikens rutiner och säkerhet. Detta arbete stärker även klinikens kontakter med myndigheter och organisationer.

Kvalitetssystemet syftar till:

  • ge kunskap om kvalitetskraven enligt SOSFS 2011:9
  • ge teamet stöd i klinikens kvalitetsarbete,
  • skapa grundläggande ordning och reda,
  • skapa rutiner för att förebygga skador, avvikelser och felbehandlingar,
  • fungera som ett verktyg för utveckling av klinikens verksamhet.

Ryggkirurgiska Kliniken i Strängnäs är certifierade via Ledningssystemet i Kvalitet, ISO 9001:2008 samt via Ledningssystemet i Miljö, ISO 14001.

Uppdaterad 30 januari, 2014