Administration

Inom administration arbetar receptionisterna som tar emot patienter vid mottagningsbesök samt patienter som ska läggas in för operation. Läkarsekreterarna arbetar med varierande arbetsuppgifter. Förutom personliga ansvarsområden, handhar de den medicinska dokumentationen och övriga skrivelser för läkare och sjuksköterskor.

Administrationen ingår också i olika projektgrupper som arbetar bland annat med, kvalitetssäkringsarbete i vår ISO-certifiering samt forskningsarbeten som uförs inom våra olika yrkesgrupper.

Meddelande till läkarsekreteraren kan även lämnas via 1177.se och Mina vårdkontakter.