Om Ryggkirurgiska Kliniken

Sveriges äldsta ryggklinik - Grundad 1987

Diagnostik och kirurgi

Diagnostiken är en mycket viktig del i verksamheten. För att kunna ställa diagnos måste man förståsmärtans språk genom erfarenhet, lyhördhet och en grundlig bedömning av patienten.

Huvudmålsättningen är att nå ett lyckat operationsresultat. Det är en av anledningarna till att vi uteslutande använder mikrokirurgisk operationsteknik inte att förväxla med titthålskirurgi.

Omvårdnad

 Målsättningen för arbetet på vårdavdelningen är att i varje omvårdnadshandling ge patienten bästa tänkbara vård. Vi vill vara lyhörda och erbjuda en vård som utgår från:

  • En helhetssyn i omvårdnaden där patientens delaktighet, egna behov och resurser är i centrum.
  • Kontinuitet i omvårdnaden.
  • Sjuksköterskans engagemang och yrkeskunnande.

Utvärdering av omvårdnadskvalitet pågår kontinuerligt genom patientenkäter. Resultaten pekar på en föredömlig omvårdnad där samtliga sjuksköterskor gör en stor insats genom sitt engagemang och intresse.

Rehabilitering och träning

Det övergripande målet är att patienter ska komma vidare efter operation och uppstart. Inom kliniken finns erfarenhet samlad om rehabilitering av patienter med långvariga ryggproblem. 

Uppdaterad 18 mars, 2014