Tumörer

Vi använder uteslutande mikrokirurgisk operationsteknik

Tumörer i ryggen kan utgå endera från nervvävnaden och dess omgivande
hinnor eller växa i kotornas benvävnad. Dessa senare är i regel dottersvulster från tumörer på andra ställen i kroppen och är nästan alltid elakartade. De förra kan vara god- eller elakartade.

Besvären från tumörer i ryggen beror i regel på att de utövar tryck mot nervbanorna samt framkallar smärta. Genom att avlägsna hela eller delar av tumören kan man minska detta tryck och därmed också besvären.

Vissa tumörer utgångna från själva nervvävnaden kan inte avlägsnas helt eftersom man då skulle skada alltför mycket nervvävnad, men även ett partiellt avlägsnande kan ge avsevärd symtomlindring. Alla operationer hos oss utförs med mikrokirurgisk teknik och minsta möjliga ingrepp i omgivande vävnad.

Uppdaterad 4 februari, 2014