Att söka till kliniken

Utnyttja det fria vårdvalet som ger dig rätt enligt Patientlagen att söka till ett läkarbesök utan remiss från din vårdcentral.

Fyll i en egenvårdsremiss på 1177.s eller via vår hemsida alternativt kontakta oss för mer information, informationschef Ann Mörk 0152-263 02 alternativt växel 0152-263 00.


Ryggkirurgiska Kliniken i Strängnäs uppfyller Nationella Vårdgarantin för mottagningsbesök och operationer inom samtliga diagnoser. För Dig som har diskbråck i ländryggen har Du möjlighet att få din operation utförd i dagkirurgi, vilket innebär att Du inte behöver betalningsåtagande från ditt landsting.

 
Vanlig patientavgift 350 kronor, högkostnadskort samt frikort gäller.


För ytterligare information om vad som gäller för valfriheten i ditt landsting kan du kontakta den ortopedklinik du tillhör.

Uppdaterad 18 mars, 2014