Att söka till kliniken

Ryggkirurgiska Kliniken i Strängnäs har ett vårdavtal med Stockholms Läns Landsting. Detta gör det möjligt för patienter från Stockholms län att via en konsultationsremiss från primärvårdsläkare söka vård hos Ryggkirurgiska Kliniken. Även patienter från andra landsting kan söka till Ryggkirurgiska Kliniken enligt valfriheten utifrån de regler respektive landsting har.

Kontakta ditt landsting för mer information:

Blekinge landsting Kontakta ortopedmottagningen på ditt sjukhus
Dalarnas landsting Väntetidskansliet 023-49 03 00
Gotlands landsting Visby lasarett patientinformation 0498-26 80 65
Gävleborgs landsting Ortopedmottagningen Gävle sjukhus, 026-15 44 30.
Region Halland Vårdgarantiservice 0771-900 600
Jämtlands landsting Sjukvårdsupplysningen 063-15 30 00
Jönköpings landsting Folkhälsa och sjukvård 036-32 41 83
Kalmars landsting Landstingets kansli 0480-841 34
Kronobergs landsting Vårdlots 0470-58 70 70
Norrbottens landsting Kontakta ortopedmottagningen på ditt sjukhus
Region Skåne Patientservice 040-33 33 30
Stockholms landsting Beställare Vård, 08-123 13 200
Sörmlands landsting Valfrihets- och rättighetskansli 0155-24 77 30 mellan 9.00-12.00
Uppsala landsting Vårdgarantienheten 018-611 60 60 mellan 9.00-15.00
Värmlands landsting Patient- och medborgarservice 054-61 43 83
Västerbottens landsting 090-785 70 69
Västernorrlands landsting Patientkontor 060-18 10 00
Västra Götalandsregionen Gamla Skaraborgsområdet ort.mott Skövde 0500-43 18 48 mellan 8´.00-12.00. Övriga områden i Västra Götaland, Vårdslussen 020-44 55 55 mellan 9.00-12.00.
Västmanlands landsting Västerås lasarett 021-17 30 00, egen vårdbegäran, vårdgaranti
Örebro landsting Vårdslussen, 019-602 66 00 mellan 07.00-13.00
Östergötlands landsting Vårdlotsen 0771-84 85 86
   

Uppdaterad 18 mars, 2014