För dig som remittent

Ryggkirurgiska Kliniken i Strängnäs uppfyller Nationella Vårdgarantin gällande väntetider för mottagningsbesök och operationer inom samtliga diagnoser.

Remittera gärna patienten för en bedömning enligt det fria vårdvalet som ger patienten rätt enligt Patientlagen att söka till specialist. MR ej äldre än 1 år behöver vara utförd.

Patienter som ej tillhör Stockholms Landsting kan hänvisas direkt till att fylla i vår egenvårdsremiss - se relaterade dokument till höger.

För patienter med diskbråck eller spinal stenos en nivå i ländryggen utförs operationen i dagkirurgi, vilket innebär att patienten inte behöver betalningsåtagande från landstinget. Gällande diagnoser som innefattar slutenvård krävs betalningsåtagande från patientens landsting.

 

Vi behandlar bland annat: 

  •         Diskbråck
  •         Spinal Stenos
  •         Segmentell smärta
  •         Spondylolisthes/kotglidning

 

 

För ytterligare information om verksamheten kontakta administrativ chef Ann Mörk 0152-263 02 alternativt ann.mork@ryggkirurgiska.se 

Uppdaterad 18 mars, 2014